Smitsom kaninvirus

  • 15. juli 2017

Den smitsomme kaninvirus har i disse dage indtaget Sjælland omkring Greve og Gl.Holte. Den smitter ved direkte kontakt mellem kaniner, men også indirekte gennem bure, transportkasser, foder m.m. og også via myg, lopper og flåter. Symptomerne er nedstemthed, nedsat ædelyst, feber og pludselig død indenfor et døgn. Den smitsomme kaninvirus rammer kaniner og harer, men ikke marsvin eller andre dyr eller mennesker. Man kan reducere smittefaren ved vaccination af sin kanin. Udover vaccination anbefaler vi på klinikken, at man ikke tager sin kanin med andre steder i øjeblikket, undgår at der kan komme harer i nærheden af sin kanin (dvs god indhegning) og at man hvis man har været i kontakt med andre kaniner skifter tøj og vasker hænder inden man går ud til sin egen kanin.
Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klinikken.